Platební podmínky

Platební podmínky

Platební podmínky

Standardní postup při koupi nemovitosti je nastaven dle rozestavěnosti příslušné nemovitosti.

 

při podpisu rezervační smlouvy 2% z kupní ceny
do jednoho měsíce od podpisu budoucí kupní smlouvy 10 % z kupní ceny
po dokončení hrubé stavby 30% z kupní ceny
po dokončení vnitřních rozvodů médií 33% z kupní ceny
po dokončení omítek, obkladů a před konečnou kompletací zdravotnětechnických zařízení, krytů elektřiny, topení a vzduchotechniky 20% z kupní ceny
po kolaudaci před podpisem kupní smlouvy 5% z kupní ceny


Po vzájemné dohodě je na základě potřeb a možností klienta možné nastavit individuální přístup k financování kupované nemovitosti. Řešení klientských změn bude předmětem samostatných objednávek. Vzájemně odsouhlasené změny budou, ze strany klienta, hrazeny před započetím jejich provádění.


Kontakt

Real-Aktiv

Wágnerova 1126/11c, Brno 61400

+420 605 117 047
+420 737 111 672
+420 604 664 542